menusearch
asredanesh.ac.ir

موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش

قبلی
مرکز نوآوران عصر دانش
مرکز نوآوران عصر دانش
مشاهده
دوره آموزشی آیلتس
دوره آموزشی آیلتس
مشاهده
دوره های آموزشی زبان
دوره های آموزشی زبان
مشاهده
آزمون های زبان های بین الملی
آزمون های زبان های بین الملی
مشاهده
نمایشگاه ایران جابکس
نمایشگاه ایران جابکس
مشاهده
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
مشاهده
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش
درباره ما درباره ما - • موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش در سال 1375 با اخذ مجوز رس - نمود. این موسسه در طول سالها فعالیت - اهداف موسسه : • مشارکت - دا کردن یک موسسه آموزشی معتبر که دارا - اینرو مرکز آموزش عالی نوآوران عصر دان - مرکز آموزش عالی نوآوران عصر دانش اقدا - موسسه نوآوران عصر دانش - آموزش عالی نوآوران عصر دانش اقدام به - سه نوآوران عصر دانش & - لی نوآوران عصر دانش اقدام به برگزاری - و کیفی سطح دانش جامعه • کمک - وآوران عصر دانش اقدام به برگزاری دوره
موسسه نوآوران عصر دانش ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش ،
1278 بازدید، یکشنبه دوم اردیبهشت ۹۷
هزینه ترم های زبان روسیهزینه ترم های زبان روسی - Russi.png موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش هزینه ترم های زبان روسی - لین بار در موسسه ، جلسه اول رایگان می - ره کاربردی آموزش زبان روسی (پادفک &nd - پور کتاب آموزش و تمرین رسم الخط روس
ترم های زبان روسی ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش ، دوره آموزشی مکاتبات بین المللی ،
122 بازدید، دوشنبه سوم اردیبهشت ۹۷
هزینه ترم های زبان فرانسههزینه ترم های زبان فرانسه - ce(2).png موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش هزینه ترم های زبان فرانسه - لین بار در موسسه ، جلسه اول رایگان می
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر دانش ، برگزاری دوره های مکالمه سریع زبان ، ونک , گاندی , جهان کودک ،
121 بازدید، دوشنبه سوم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده