menusearch
asredanesh.ac.ir

موسسه آموزش عالی

قبلی
مرکز نوآوران عصر دانش
مرکز نوآوران عصر دانش
مشاهده
دوره آموزشی آیلتس
دوره آموزشی آیلتس
مشاهده
دوره های آموزشی زبان
دوره های آموزشی زبان
مشاهده
آزمون های زبان های بین الملی
آزمون های زبان های بین الملی
مشاهده
نمایشگاه ایران جابکس
نمایشگاه ایران جابکس
مشاهده
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
مشاهده
موسسه آموزش عالی
زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97 ...زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 9 ...7 /uploadfile/file_portal/site_3645_ ...-11-23.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
100 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97 ...زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار ...97 /uploadfile/file_portal/site_3645 ...-23(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
127 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 ... دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم ب ...هار 97 /uploadfile/file_portal/site_ ...-31-12.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
دیجیتال مارکتینگ1 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
104 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 ...دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم به ...ار 97 /uploadfile/file_portal/site_3 ...-12(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
دیجیتال مارکتینگ2 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
119 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 ...جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار ... 97 /uploadfile/file_portal/site_364 .../4-(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
جنگ بازار یابی ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
125 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 ...جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار ...97 http://asredanesh.ac.ir/uploadfil .../4-(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
جنگ بازار یابی 2 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
118 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 ...کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم ...بهار 97 /uploadfile/file_portal/site ...-24-46.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
کارگاه ارتباط موثر ، دوره آموزشی ترم بهار ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
154 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 ...کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم ...بهار 97 /uploadfile/file_portal/site ...-46(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، کارگاه ارتباط موثر دوره آموزشی ترم بهار ، دوره آموزشی ترم بهار ،
131 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97 ...کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم ...بهار 97 /uploadfile/file_portal/site ...rtebat.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو
دوره آموزشی ترم بهار ، کارگاه ارتباط موثر ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
133 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
 آزمون آمادگی آیلتس آزمون آمادگی آیلتس ... آزمون آمادگی آیلتس /uploadfile/fil .../ILTES.jpg  موسسه آموزش عالی نوآ .../اخباروران عصر دانش  برگزاری آز
موسسه آموزش عالی نوآوران عصر دانش ، آزمون آمادگی آیلتس ، برگزاری آزمون آمادگی آیلتس ،
293 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده