menusearch
asredanesh.ac.ir

زبان

قبلی
مرکز نوآوران عصر دانش
مرکز نوآوران عصر دانش
مشاهده
دوره آموزشی آیلتس
دوره آموزشی آیلتس
مشاهده
دوره های آموزشی زبان
دوره های آموزشی زبان
مشاهده
آزمون های زبان های بین الملی
آزمون های زبان های بین الملی
مشاهده
نمایشگاه ایران جابکس
نمایشگاه ایران جابکس
مشاهده
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
مشاهده
زبان
ثبت نام ترم بهارهثبت نام ترم بهاره - ثبت نام ترم بهاره ***ثبت نام ترم اردی - بهشت ماه آغاز شد*** ثبت نام ترم بهاره - ثبت نام ترم اردیبهشت ماه آغاز شد جهت - اطلاع بیشتر به کانال ذیل مراجعه نمای - 37094 .... /uploadfile/file_portal/si
آموزشگاه زبان ، یادگیری زبان انگلیسی در محل کار ، ثبت نام ترم اردیبهشت ماه ، ثبت نام ترم بهاره ، ترم بهاره ، ونک ،
150 بازدید، دوشنبه سوم اردیبهشت ۹۷
دوره های آموزشی - اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکسدوره های آموزشی - اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس - اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران ج - ابکس ابکس موسسه آموزش عالی آزاد نو آ - وران عصر دانش 5تا 8 اردیبهشت ماه 9 -  وعده ما نمایشگاه بین المللی تهر - 7 ان سالن 40 غرفه مشاوره، تعی
آموزش سریع مکالمه زبان انگلیسی ، آموزشگاه زبان ، گرامر زبان ، مدرسه زبان انگلیسی ، گاندی ،
318 بازدید، دوشنبه سوم اردیبهشت ۹۷
کتاب های MENS CHENکتاب های MENS CHEN - کتاب های MENS CHEN /uploadfile/file_ - -۵۵-۳۷.jpg کتاب های MENS CHEN شر - ۱۱-۲۱_۰۸وع دوره جدید: اردیبهشت 97 هم - oto_۲۰۱۷-ه روزه از ساعت9 الی 18 مشاو - ارات/phره، تعیین سطح و ثبت نام: 021-
زبان شناسی ، انیستیتو زبان ، آموزش سریع مکالمه زبان انگلیسی ، گاندی ،
77 بازدید، سه شنبه چهارم اردیبهشت ۹۷
کتاب های american english fileکتاب های american english file - کتاب های american english file کتاب ه - ای american english file /uploadfile/ - -۲۱-۴۳.jpg ​کتاب های american english - ۷-۱۰-۲۹_۲۲ file ​شروع دوره - /photo_۲۰۱ جدید: اردیبهشت  97 ه
کتاب ، کتاب زبان ، آموزشگاه زبان ، انگلیسی ، زبان ، زبان انگلیسی ، ملا صدرا ، خ ونک ، ولیعصر ،
391 بازدید، سه شنبه چهارم اردیبهشت ۹۷
کتاب های tendancesکتاب های tendances - کتاب های tendances کتاب های tendances - /uploadfile/file_portal/site_3645_we - -۱۱-۳۹.jpg کتاب های tendances - ; ​شروع دوره جدید: اردیبهشت   - همه  روزه از ساعت 9الی 18 مشاو
انگلیسی ، زبان ، زبان انگلیسی ، آموزشگاه زبان ، آموزش رایگان زبان انگلیسی سی ، مکالمه زبان ، آرژانتین ، سفارت ، میرداماد ، ملا صدرا ،
216 بازدید، سه شنبه چهارم اردیبهشت ۹۷
دوره های آموزشی - دوره های آموزشی موسسه نوآوران عصر دانش دوره های آموزشی - دوره های آموزشی موسسه نوآوران عصر دانش - دوره های آموزشی موسسه نوآوران عصر دان - ش ش تخصصی و کاربردی97 ش ت - خصصی و کاربردی97 مشاوره، ت - عیین سطح و ثبت نام: 021-88650716 09 - 94 تلگرام : NADinstitute /upl
آموزشگاه ، زبان انگلیسی ، انگلیسی ، زبان ، ونک ،
444 بازدید، شنبه هشتم اردیبهشت ۹۷
50 % تخفیف استثنایی ویژه کلاس های زبان فقط تا 20 اردیبهشت 50 % تخفیف استثنایی ویژه کلاس های زبان فقط تا 20 اردیبهشت - 50 % تخفیف استثنایی ویژه کلاس های زبا - ن فقط تا 20 اردیبهشت ن فقط تا 20 ارد - یبهشت /uploadfile/file_portal/site_3 - سبس(2).jpg ن فقط تا 20 اردیبهشت  - مشاوره، تعیین سطح و ثبت نام: 021-
زبان انگلیسی ، آموزشگاه ، انگلیسی برای جوانان ، ونک ،
343 بازدید، شنبه هشتم اردیبهشت ۹۷
دوره های آموزشی - دوره آموزشی اسرار فروشندگان حرفه ای دوره های آموزشی - دوره آموزشی اسرار فروشندگان حرفه ای - دوره آموزشی اسرار فروشندگان حرفه ای - موسسه آموزش عالی آزاد نو آوران عصر دا - **دوره آموزشی اسرار فروشندگان حرف - نش ه ای** همه روزه از ساعت - 11 الی 18 ​مشاوره، تعیین سطح و ثبت ن
انگلیسی ، تلفظ زبان ، فروش ، دوره آموزشی ، اسرار فروشندگان ، فروشندگان حرفه ای ، حرفه ای ،
322 بازدید، شنبه هشتم اردیبهشت ۹۷
زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97 - زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 9 - 7 /uploadfile/file_portal/site_3645_ - -11-23.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو - 3-01_11ران عصردانش   &nb - _2018-0sp; دوره آموزشی ترم بهار 97 ن
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
106 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار - 97 /uploadfile/file_portal/site_3645 - -23(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآو - 1_11-11ران عصردانش دوره آموزشی ترم ب - 18-03-0هار 97 نام دوره : زبان کسب
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
141 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده