menusearch
asredanesh.ac.ir

آموزش

قبلی
مرکز نوآوران عصر دانش
مرکز نوآوران عصر دانش
مشاهده
دوره آموزشی آیلتس
دوره آموزشی آیلتس
مشاهده
دوره های آموزشی زبان
دوره های آموزشی زبان
مشاهده
آزمون های زبان های بین الملی
آزمون های زبان های بین الملی
مشاهده
نمایشگاه ایران جابکس
نمایشگاه ایران جابکس
مشاهده
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
مشاهده
آموزش
زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - کار2 دوره آموزش ی ترم بهار 97 /upload - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
169 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - نگ 1 دوره آموزش ی ترم بهار 97 /upload - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
دیجیتال مارکتینگ1 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
142 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - نگ 2 دوره آموزش ی ترم بهار 97 /upload - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
دیجیتال مارکتینگ2 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
161 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - بی 1 دوره آموزش ی ترم بهار 97 /upload - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
جنگ بازار یابی ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
160 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - بی 2 دوره آموزش ی ترم بهار 97 http:// - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
جنگ بازار یابی 2 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
153 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - ثر 1 دوره آموزش ی ترم بهار 97 /upload - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
کارگاه ارتباط موثر ، دوره آموزشی ترم بهار ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
224 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
دوره های آموزشی - کارگاه یک روزه ارتباط موثردوره های آموزشی - کارگاه یک روزه ارتباط موثر - وسسه عالی آموزش عالی نوآوارن عصر دانش - /دوره-های- آموزش ی/کارگاه-یک-روزه-ارتبا
کارگاه یک روزه ارتباط موثر ، موسسه عالی آموزش عالی نوآوارن عصر دانش ، ارتباط موثر ،
763 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - ثر 2 دوره آموزش ی ترم بهار 97 /upload - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، کارگاه ارتباط موثر دوره آموزشی ترم بهار ، دوره آموزشی ترم بهار ،
167 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97 - ثر 3 دوره آموزش ی ترم بهار 97 /upload - jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصر - انش دوره آموزش ی ترم بهار 97 نام د
دوره آموزشی ترم بهار ، کارگاه ارتباط موثر ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
167 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
 آزمون آمادگی آیلتس آزمون آمادگی آیلتس - pg موسسه آموزش عالی نوآوران عصر دانش
موسسه آموزش عالی نوآوران عصر دانش ، آزمون آمادگی آیلتس ، برگزاری آزمون آمادگی آیلتس ،
347 بازدید، دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده